Tuesday, 6 December 2011

Cadangan Agihan Masa

Nota: Guru boleh meminta antara akuatik dengan rekreasi
         dan kesenggangan dalam pengajaran PJ.
         Bagi yang memilih akuatik, persekitaran sekolah
         hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang
         berkelayakan.
         Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan
         pembelajaran Modul Kemahiran dan
         Modul Kecergasan.
Modul
Standard Kandungan
Bilangan Waktu
Kemahiran
Aspek 1 dan 2

Konsep Pergerakan
6
Pergerakan Asas
22
Pergerakan Berirama
4
Gimnastik asas
8
Akuatik atau Rekreasi & Kesenggangan
4
Kecergasan
Aspek 3 dan 4

Konsep Kecergasan
4
Kapasiti Aerobik
4
Kelenturan
2
Kekuatan dan Daya Tahan Otot
4
Komposisi Badan
2
Jumlah
60

No comments:

Post a Comment