Tuesday, 6 December 2011

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Kandungan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor, kognitif dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.
  
Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dan Aspek 5 secara serentak.  Manakala untuk pengajaran kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak.  Guru boleh membuat pilihan  sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan  terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan.Ringkasannya adalah seperti berikut;-Modul
kemahiran
Aspek 1
Kemahiran Pergerakan
Aspek 2
Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan
Aspek 5
Kesukanan
Modul
Kecergasan
Aspek 3
Kecergasan Meningkatkan Kesihatan
Aspek 4
Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan
Aspek 5
Kesukanan

No comments:

Post a Comment