Sunday, 11 December 2011

KEPENTINGAN REKREASI DAN KESENGGANGAN

1. PEMBENTUKAN PERSONALITI

    - Membentuk personaliti diri yang berkualiti seperti
       berdikari, berani dan yakin.


2. KEPIMPINAN

    - Melatih rasa tanggungjawab dan prihatin terhadap
      keselamatan orang lain.


3. DIMAMIKA KUMPULAN

    - Melalui aktiviti berkumpulan, seseorang itu akan
       dilatih untuk bekerjasama dalam satu pasukan dan
       belajar mengendalikan kumpulan.


4. MENINGKATKAN KECERGASAN

    - Sukan rekreasi yang melibatkan kecergasan fizikal,
      dapat meningkatkan kecergasan dirinya.


5. SOSIALISASI

    - Dapat melibatkan diri dengan aktiviti kumpulan yang
      dianjurkan oleh sesebuah pihak

    - Memberi peluang kepada kita untuk mengenali orang
       lain yang turut serta dalam aktiviti berkenaan.

    - Dapat pengalaman baru dan berkongsi pendapat dengan
       orang lain yang mempunyai minat yang sama.6. PEMBANGUNAN INSAN

    - Dapat melahirkan insan yang bersedia berdepan dengan
       risiko dalam kehidupan peribadi dan kerjaya melalui
       pembinaan emosi yang baik.


7.  PEMBANGUNAN NEGARA

    - Masyarakat yang sihat dari sudut fizikal serta mentalnya
       boleh menyumbang kepada pembangunan negara
       khususnya dalam bidang sukan.


8. PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

    - Sesuai dilakukan oleh semua peringkat umur.
   
    - Setiap lapisan masyarakat bebas melakukan
      aktiviti sukan rekreasi bersesuaian dengan
      peringkat umur mereka


9. KECERDASAN PELBAGAI

    - Dapat menguasai pelbagai peringkat kemahiran
      dalam permainan atau mana-mana aktiviti
      rekreasi yang dijalankan.

No comments:

Post a Comment